Промо

Клетка сатаны

Актратэлеферш фігурны Бог — гэта справа, якую мы робім. I справай мы апраўдаемся перад Усявышнім. 3 правага боку быў укрыжаваны разбойнік, першы з роду людскога, якога Сын ЧАЛАВЕЧЫ ўваскрасіў з памерлых. Як разабрацца, дзе права, дзе лева, спытаеце вы, — гэта проста зусім і складана. Каб не было памылкі і самападману, зрабіце маленькую справу: уявіце сябе на месцы Хрыстовым, на Крыжы, на Гасподнім, сураспніцеся з ім (бо іншага шляху для нас не існуе да ўваскрэсення) — і стане ўсё зразумела вам: глядзіце на свет не ад сябе вы, з крыжа пазірайце вачыма, глядзіце на тэкст мой не ад сябе вы, а з тэксту глядзіце вачыма на словы, на свет, і на дзеі свае, душою глядзіце і розумам, сэрцам і Духам — і стане ўсё зразумелым: дзе права, дзе лева, і дзеяй і справай якой апраўдацца нам перад Хрыстом, таму што: БОГ — СПРАВА I вось я, і кола крыжа ў дваццаць тры не заўважыў, -- і ту Т Сам без Яго падказкі, наўрад ці адчуў бы яГО, хоць цяпеР Узрост мой, на радасць не той, бо зараз мне трыццаць трЫ Сёння зноў прагнуў злавіць і звязаць мяне вораг, гэта -- ёН Бог — гэта справа, і з правага боку, злева заўжды -- сатанА Ойча дзякуй Табе, я маю цяпер іншую, правую сілу ды моЦ Госпада нашага сілу, Хрыста абарону — рагаты супраць куЦ Што, хочаце ведаць яшчэ вы пра інтэрвалы ўдараў крыжа і колА? А Бог наш справа, і на крыжы! Прамая дарога ў пекла, болей ніЦ Не скажу вам. Умейце літары чытаць, ягамосць, і радкі падлічыцЬ Источник: http://www.proza.ru/2009/12/18/892 Буду рад услышать ваши замечания.
История создания:
Акротелестих фигурный, это значит, что начальные буквы стиха сверху вниз читаются в слово (на белорусском языке) Исус Бог (и снизу НАШ) а с правого боку читатеся сверху вниз число ТРИНАДЦАТЬ
569 6 лет 6 лет
Теги