Подписаться
Поделиться
Сир - Тайна
2:16 8 0 6 лет
Лицензия
Жанры
Авторская песня
Над треком работали
Хикматилла Убайдуллаев
Описание
Музыка - Алихан Стих - Masud Mahsudov Стих Читает - Хикматулла Убайдуллаев
Текст
Сир Мен Сизга из?орим этмайман ошкор, Юрак-юрагимдан кулмайман орти?. Дунё юзин кўрмас бе?исоб ашъор. ?учо? гуллар бош?а ?илмайман торти?. Тушларим бугундан сизники эмас, Тўлин ой кечалар келтирмас ил?ом. Кўзингиз се?рига ?илмайман ?авас, Самимий сўзингиз этолмайди ром. Ма?лиё бўлмайман ?уснингизга ?ам, Майли Сиз дунёда якка-ягона. Дардингизга ?атто ?ўймайман мал?ам Шу кундан бизлармиз буткул бегона. Сабаби айтмайман...сўраманг асло, Хиссиз кўнглингизги ?ийнаб нетаман? Олло?им билгувчи бу сирни тан?о, Ўзим-ла ?абрга олиб кетаман...