Промо
 Подписаться
Поделиться
ЖЫРГАЛ-АЙ
4:55 656 1 4 года
Лицензия
Над треком работали
Автор музыки: Актан Исабаев Автор текста: Кыялбек Кыргыз, Нургыз Чекилова, Лев Белов Автор идей: Кубат Каниметов Исполнители: Арсен Жумабеков, Табалдиев Суюнбек, Айбек Замиров, Артем Громов, Омурзак
Текст
ЖЫРГАЛ-АЙ Кыргыздар, Ж?рг?н жерин шат кылып, Тилегени жакшылык. Кымбат эл,чачылса да кемибей, Тагдырына кейибей. Сезимин ырга аруулап, Жашоону с?й?п, жанд?йн?с? бийик. “Кандайсы??” десе? ар убак, “Жакшы!” деп айтат,к???л??д? жайкап. Кайырма: Жыргал-ай, жан-дили?ен с?йг?нд?г??, Жыргал-ай, ак пейилден к?лг?нд?г??. Жылытып ж?р?г??д? К?н нуруна, Жыргал-ай, жер ?ст?нд? ж?рг?н к?н??! Карачы, К?кт? жылдыз жагылат, К?рк?м кандай табигат! Та? атса, Куштар жыргап жар салат, Кутман к?н?? салтанат! Адам к?п бакыт издеген, Кабагы? т?йб?, тарыса да д?йн?. Бул ?м?р толук биз менен: Алтын баш аман – жашоо кантип жаман! Кайырма: Жыргал-ай, жан-дили?ен с?йг?нд?г??, Жыргал-ай, ак пейилден к?лг?нд?г??. Жылытып ж?р?г??д? К?н нуруна, Жыргал-ай, жер ?ст?нд? ж?рг?н к?н??! Ж?з?мд? мен нурдабай, Ж?р?м кантип ырдабай. Жылдызданып жалын жаш, Жыргал, жыргал, жыргал-ай!.. С?й?нс?? да к?н ?т?т, К?й?нс?? да к?н ?т?т. Жарык болот жашообуз, Жакшылыкты тилесек! Оглянись, что мы видим , чем мы дышим, и каким будет следующий шаг. Мы встретим солнце на востоке, после оно обойдёт, земной шар Даже стоя у края,бывает, но это мой рай. У моей страны есть сторона другая, и это мой край We have our feelings in this song We love our lives, our souls rich and strong And if you ask me:”How are you?” To keep you in your mood, my answer is good Life is good: just believe me, when I say it Life is good: put this song and then just play it Live your life: to the full and make it cool Life is good: it’s so great to be alive! Кайырма: Жыргал-ай, жан-дили?ен с?йг?нд?г??, Жыргал-ай, ак пейилден к?лг?нд?г??. Жылытып ж?р?г??д? К?н нуруна, Жыргал-ай, жер ?ст?нд? ж?рг?н к?н??!