Подписаться
Поделиться
vina pastara diena
4:36 2 0 4 года
Лицензия
Жанры
Поп-рок
Автор музыки
Imants Kalnins (Имантс Калниньш)
Исполнитель
Autobuss Debesis (Bus in the Sky)
Альбом
vina pastara diena
Студия
upe
Текст
- Tu nelieto mani! - sac?ja vi?a. - Es neesmu t?da! Un aizcirta durvis, lai ietu, kur deguns r?da. Dz?vokl? sap?i palika gais? un smar?a no vi?as, pa atv?rto logu atnesa v?j? radio zi?as: (radio zi?as:) par vald?bas mai?u, terora aktiem un ozona sl?ni, par to, ka pensiju sakar? groz?ti pl?ni, par etnisko naidu, terora aktiem un k?jnieku m?n?m, par narkotranz?tu zem?den?s un lidma??n?s, - Tu nelieto mani! - sac?ja vi?a. - Es neesmu t?da! Un aizcirta durvis, lai ietu, kur deguns r?da. (radio zi?as:) par kariem, El Nino un gr?ku (Eirop? ar?) par pastaro dienu, kura b?s kl?t, visticam?k, par?t. ... par pastaro dienu, kura b?s kl?t, visticam?k, par?t. Vi?? neiet pie loga, neaizver acis ciet (vismaz pret odiem), pastar? diena, vismaz vi?am, ir s?kusies ?odien. ... pastar? diena, vismaz vi?am, ir s?kusies ?odien.