Подписаться
Поделиться
par to
3:33 3 0 4 года
Лицензия
Жанры
Поп-рок
Автор музыки
Имантс Калниньш (Imants Kalnins)
Исполнитель
Autobuss Debesis (bus in the Sky)
Альбом
vina pastara diena
Студия
upe
Текст
M?s run?j?m par dz?vi, j?, par to, kas ?odien paveikts, piepild?ts, un v?l, par to, ko sauc par sapni, j? par to, un beig?s pa?iem sevis k?uva ??l. M?s run?j?m par naudu un par to, ko g?tu, ja t?s vair?k b?tu mums, un aizr?vu?ies neiev?roj?m, ka debesis virs galv?m s?ka tumst. M?s run?j?m par to, vai viss ir t?, k? tam ir j?b?t. Nol?m?m, ka nav. K?ds sac?ja: - Viss? Tas ir p?r?k maz, dr?z gul?s tas, kas tagad st?v. Vi?? run?ja par sauli un par to, ka p?riet m?ko?i, bet debess - n?. Ka Dievs nav ?rpus mums, bet iem?jo ikviena sird?, katra dv?sel?. M?s netic?j?m, sm?n?j?m, bet vi??, kur? bija teicis t?, ne cit?d?k, dr?z piec?l?s un, aiziedams no mums, v?l piepilda: - Ir v?ls un r?ts jau n?k. ... dr?z piec?l?s un, aiziedams no mums, v?l piepilda: - Ir v?ls un r?ts jau n?k. M?s palik?m. Ar sevi palik?m ?ai stund? salied?ti (k? nek?) uz br?di vienoti, bet sird? bija t?, ka dr?z, pavisam dr?z b?s cit?d?k. M?s netic?j?m, sm?n?j?m, bet vi??, kur? bija teicis t?, ne cit?d?k, dr?z piec?l?s un, aiziedams no mums, v?l piepilda: - Ir v?ls un r?ts jau n?k. M?s palik?m. Ar sevi palik?m ?ai stund? salied?ti (k? nek?) uz br?di vienoti, bet sird? bija t?, ka dr?z, pavisam dr?z b?s cit?d?k.