Подписаться
Поделиться
Булун-терек.
3:17 8 0 10 месяцев
Лицензия
Над треком работали
Алдын-Бек Дирти, Орлан Дангыт-оол, Артыш Опуйлаа
Автор музыки
Алдын-Бек Дирти
Автор текста
Артем Чымалдай
Исполнитель
Алдын-Бек Дирти
История создания
Любовь и гордость к родной земле.
Текст
Эн-не баштай базымнарым баскан черим Эргим ынак торээн суурум Булун-Терээм! Кавай чаштан остуруп каан оглун мени Кайда чор - деп, чоктап чор даан, торээн суурум! Авам мени чаяап торээш остуруп каан, Авамышкаш ынак суурум, Булун-Терээм! Талыгырда оске черде чорзумза-даа, Даады-ла сени сактып ырлаар-дыр мен! Калбак, делгем чечектерлиг шыктарынга Кызыл даван ойнап оскен торээн суурум. Кавай чаштан остуруп каан оглун мени Кайда чор - деп, чоктап чор даан, торээн суурум! Талыгырда оске черде чорзумза-даа, Даады-ла сени сактып ырлаар-дыр мен!