Подписаться
Поделиться
AYVAVEBULA ARAGVZE DEKA GAEMONI
2:37 9 0 21 день
Лицензия
Текст
აყვავებულა არაგვზე დეკა ნისლი მოცურავს მთა მთა დარდი მასწავლე ფშავლის ასულო ემაგ თაფლისფერ თვალთა დარდი მასწავლე ფშავლის ასულო ემაგ თაფლისფერ თვალთა ციხე გორობას მე სტუმრად მოვალ არ გეოცები ნეტავ შენთან ალერსი მწადიან ქალო ყოფნა მწადიან შენთან შენთან ალერსი მწადიან ქალო ყოფნა მწადია შენთან და მერე თუნდაც ფშავლის ასულო შენ ძმათ შემაჭრეს ხმალზე ნეტა ვიცოდე როგორ მიტირებ გლოვის სევდიან ხმაზე ნეტა ვიცოდე როგორ მიტირებ გლოვის სევდიან ხმაზე მაღალ ბილიკებს მთებს და ჯიხვებს რისთვის სთელავ ნეტა მოდი ვიქნები შენი წაწალი მთები დავლახროთ ერთად მოდი ვიქნები შენი წაწალი მთები დავლახროთ ერთად აყვავებულა არაგვზე დეკა ნისლი მოცურავს მთა მთა დარდი მასწავლე ფშავლის ასულო ემაგ თაფლისფერ თვალთა დარდი მასწავლე ფშავლის ასულო ემაგ თაფლისფერ თვალთა აყვავებულა არაგვზე დეკა ნისლი მოცურავს მთა მთა დარდი მასწავლე ფშავლის ასულო ემაგ თაფლისფერ თვალთა დარდი მასწავლე ფშავლის ასულო ემაგ თაფლისფერ თვალთა