Промо
 Подписаться
Поделиться
DoSs ft. Paradox ( F.m.R.) - The end
3:39 297 1 6 лет
Лицензия
Жанры
Рэп
Над треком работали
( F.m.R.)
Описание
p_a_r_a_d_o_x@mail.ru
История создания
послушай и всё поймёшь. а так... Она оказалась дрянью...
Альбом
vol.1
Студия
( F.m.R.)
Текст
1) ол астана ал кыз алматыда екеу1н1н кездесет1н жер1 ед1 кызылорда казыр сол махаббат балалыгымен кеткендей сондада мен куамин сез1мдер али ошпеген ж1г1т кыздан калган суретт1 отырды сипап кыз ар секунтта оилайды оны колынан устап озге жанн1н ар аткан таннын асемд1г1н тамашалап сол ек1 жарым жылдын изгары ал1 тондырадыма оны козден аккан жасты сурт1п д1р1лдеген колы олардын б1рге журген кундер1 казыр алыста булаи боларын к1м б1л1пт1 басында б1р б1р1не серт берген ардаиым болам касында мен1 ес1нде уста ешкашан шындык жасырма уакыт ара кашыктыкты киналаимыз арине б1рак шынаиы махаббат барлыгын женед емеспе деген оймен кутт1 ... алматылык аруын наурыз емес акпанда коктемн1н кел1п калуын анда санда жылы жел бетинен сипаид сиакты б1рак бул жаи табигат алмасып туратын 2) тек кездессем кушактап жибермесем оны ес1л жагасында отырды ол б1р ози тонып канша асем болсада дарияга жетпейт1ндей тун1мен конырау кутед1 кей кездер1 коз илмеи м1не аэропорт кызыл орда каласы оз1н1н сагынганын кызга аитуга баратты б1рак ок1н1шт1 ол кызды тосып жургендерд1н арасында онын досссссы токта дед1 уакытка сен1к1 не дурыспа керек кезинде каитарып каита тастаисынба? тагдыр сееен не кылдын? каитадан адастырдын аидан домалап тускендеи казыр карап турмын ум1т! оз жумысын аяктап отыр кул1п! бакыт! тер1с аиналдын канша б1рге жур1п! булаи болатынын сез1б ед1м басында! аитып едимгои жаным !ешкашан шындык жасырма...... 3) Красный город где ему до боли знакома Каждый уголок жизни посвещал той персоне О ком слогались мысли в тетеради сердце битами Он любил её а она получалось игралась Судьба дала надежду, забирая своё время Он писал в смсках люблю тебя бесконечно Честно нет ни капли лести, вести до него Доходят что он уже не в той пьесе Будто кинжал в сердце, небо в серое В душе огонь " как так " не верю я честно Не могло быть так, в его глазах мрак С слезами на глазах вспоминал все их встречи Она, а что она? Где её слова? Обещания признания в окноцовке ушла? Выбрала его друга? хотела быть в круге Поставив точку на ты, убила его сердце!