Промо

Эраш - Нечун сени севдим (Текст песни)

Эраш “Нечун сени севдим” 1 куплет Севиб севилмаймай кутиб кутилмайман, Азобда ёнсамхам ундан кечолмайман. Сунмайди мухаббат севаман то абад, Азобларга токат килиб келдим факат. Накарот: Нечун сени севдим сен эса севмадинг? Нечун ёниб куйдим назари илмадинг? Нечун каро кузлар тинмай мени азоблар? Айтгин менга бир бор калбингда яшар кимлар? 2 куплет Сени севдим чиндан кечмайман севгимдан, Менга кайт бевафо айирма бахтимдан. Севги бу азобми ай тёки хазонми? Бахтим сен узингми ё мендан кечдингми? Накарот: Нечун сени севдим сен эса севмадинг? Нечун ёниб куйдим назари илмадинг? Нечун каро кузлар тинмай мени азоблар? Айтгин менга бир бор калбингда яшар кимлар?
История создания:
Написан текст песни со сторони поэта из Таджикистана Гуломом и Эркином Ашраповым в 2013 году.
660 3 года
Теги