Подписаться
Поделиться
Алматы турында жыр (Песня об Алма-Ате)
4:33 1 402 3 14 лет
Лицензия
Жанры
Этно
Над треком работали
Шамиль Сагаутдинов (музыка, текст, вокал), Равиль Гузаиров (текст), Ильяс Валишах (аранжировка), Рамиль Багаутдинов (баян)
Описание
Песня посвящена моему родному городу Алма-Ате (ныне Алматы) - южной столице Республики Казахстан.
История создания
Песня посвящена моему родному городу Алма-Ате (ныне Алматы) - южной столице Республики Казахстан.
Альбом
Алатау туйларыннан - сабан туена
Студия
Business Records
Текст
АЛМАТЫ ТУРЫНДА ЌЫР музыка Шамиля Сагаутдинова, слова Равиля Гузаирова и Шамиля Сагаутдинова 1. Якты йолдызлар ќемелди Алматыныћ књгендђ. Мђћгелеккђ сакланырсыћ Йљрђгемнећ тњрендђ. Сандугачларыћ да синећ Моћлы итеп сайрыйлар. Књбђлђклђр, канат кагып, Матур гљллђр сайлыйлыр. Кушымта: Бик сагындым Алматымныћ Каеннарын, талларын. Бик сагындым Алматымныћ Сызылып аткан таћнарын. Сагындым газиз ђнкђйне, Бик сагындым сећелемне, Сагындым бар туганнарны, Сагындым дусларымны. Эх, сагындым Алматымны! 2. Ап-ак алма бакчаларыћ Чђчђк ата майларда. Тын кичлђрећ матурлана Ќђйге ќылы айларда. Кайда гына йљресђм дђ, Ђйлђнеп кайтам сића. Таудан аккан суларыћ да Шифа булдылар мића. Кушымта. 3. Ќуелмасын беркайчан да Алтыннан да зур байлык – Казах белђн татар халкы Арасындагы дуслык. Матурлансын Алматыныћ Урамнары, йортлары. Яћгырасын Алматыга Багышланган ќырлары! Кушымта
Теги